Tjenester

  • Selskapet tilbyr følgende tjenester:Etablering av alle type selskaper.
  • Hjelp til utarbeidelse av dokumenter til Brønnøysund registrene og andre offentlige etater.
  • Regnskapsføring fra A til Å.
  • Lønnsregnskap
  • Utarbeidelse av likningspapirer.
  • Skatte -og avgiftrådgivning.